باز کردن منو اصلی

والابی گردن‌قرمز

والابی گردن‌قرمز، نوعی والابی و یک درازپای کیسه‌دار متوسط است​​ که در مناطق معتدل‌تر و پربارش‌تر شرق استرالیا، از جمله تاسمانی زندگی می‌کند.