الگو:نر محافظت شده/2014-05-02

کرگدن هندی

نگاره کرگدن هندی از پشت. این پستاندار دارای پوست ضخیمی است. کرگدن هندی بزرگ‌ترین گونهٔ کرگدن در آسیا می‌باشد.

عکاس:Hans Hillewaert