الگو:نر محافظت شده/2016-11-12

Argynnis paphia - Silver-washed Fritillary - Cengaver 12.jpg

فرچه‌پای نقره‌ای از گونه پروانه‌هایی است که در سال ۱۷۵۸ میلادی توصیف علمی شدند، اروپا و بخشی از آفریقای شمالی و مناطق معتدل آسیا زیستگاه آن است.