الگو:نر محافظت شده/2018-09-22

Cairns birdwing - melbourne zoo.jpg

بال‌پرنده‌ای کنزی، نام یک گونه از تیره پروانه‌های دم‌چلچله‌ای است.
بال‌پرنده‌ای کنزی بزرگترین پروانه بومی در استرالیا می‌باشد. طول بال پروانهٔ ماده ۱۵۰ میلی‌متر و پروانهٔ نر ۱۲۵ میلی‌متر است.
عکاس: Fir0002