الگو:نر محافظت شده/2019-05-25

Rising of Sheykh Lotfollah.jpg

مسجد شیخ لطف‌الله، یکی از مسجدهای تاریخی اصفهان در مجموعه تاریخی میدان نقش جهان است که در دوران صفوی ساخته شده است.
این مسجد شاهکاری از معماری و کاشی‌کاری قرن یازدهم هجری است. مسجد شیخ لطف‌الله به فرمان شاه عباس اول برای تجلیل شیخ لطف‌الله میسی بنا شد و در ضلع شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی‌قاپو و در همسایگی مسجد شاه واقع شده است.
عکاس: علی محمدی