الگو:Infobox Town AT

Infobox Town AT
کشوراتریش
ایالتEnter Bundesland or state
ناحیهEnter Bezirk or district
منطقه زمانییوتی‌سی +۱ (CET)
 • تابستان
(ساعت تابستانی)
یوتی‌سی +۲ (CEST)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Instructionsویرایش

This infobox is meant for cities, towns and municipalities in Austria. It is based on the infobox for places in Germany: {{Infobox German Location}}. It can process data from German Wikipedia, and from the previous version of the infobox. Detailed instructions can be found below

Detailed instructions

Detailed instructionsویرایش

This infobox is meant for cities, towns and municipalities in Austria. It can process data from German wikipedia, and from the previous version of the infobox. You can copy an infobox from German wikipedia, or create one starting from an infobox for another town, or starting from scratch. This is an empty infobox with all available fields (English names). The contents of the parameter fields, and which ones are optional, are explained below. Note that the German infobox and the previous version of this infobox contain fields that are not used in the present version of the infobox.

{{Infobox Town AT
|name     = 
|name_local  = 
|image_photo = 
|imagesize  = 
|image_caption= 
|image_coa  = 
|Wappengröße = 
|lat_deg = | lat_min = | lat_sec = 
|lon_deg = | lon_min = | lon_sec = 
|Karte    =
|image_plan  = 
|plantext   = 
|state    = 
|district   = 
|elevation  = 
|elevationmax = 
|area     = 
|area_metro  = 
|population  = 
|pop_metro  = 
|population_as_of = 
|pop_ref   = 
|postal_code = 
|area_code  = 
|licence   = 
|Gemeindeschlüssel= 
|divisions  = 
|mayor    = 
|Bürgermeistertitel = 
|party    = 
|year     = 
|website   = 
}}

Parametersویرایش

Most parameter fields can have both an English and a German name. Either the German or English parameter name can be used, depending on copying infobox data from other sources. Note that the field name is case-sensitive, for instance "bundesland" with lower case b does not work.

Required parameters are displayed in orange.

Delete any unneeded fields when using the full template syntax.

Name or nameویرایش

English name of location. Use only if name is different from article name.

German_name or local_nameویرایش

German name of location. Use only if name is different from English name.

Art or typeویرایش

Type of location. Accepts German and English names. Accepted values:

 • Municipality / Gemeinde / Marktgemeinde - default
 • Town / Stadt / Stadtgemeinde - if the municipality has town privileges
 • City / Statutarstadt / Statutory city - 15 (usually large) towns with special status
 • Village / Borough - if the place is not an independent municipality, but part of another

image_photo or repres_imageویرایش

The top image, a representative photo of the location: skyline, notable landmark, etc. The image used should preferably be wider than it is tall, to keep the infobox as compact as possible. No wikilinks.

imagesizeویرایش

Use only when it is necessary to reduce the size of the above image from its default value of 268px. Tall images should be reduced, such as 220px, to balance the infobox appearance.

image_captionویرایش

Caption underneath representative image. Keep as short as possible. Allows wikilinks.

Wappen or image_coaویرایش

Coat of arms image. No wikilinks. Leave blank if image is unknown or unavailable. If the location simply does not have a coat of arms, put: Wappen = none.

Wappengrößeویرایش

Avoid. Use only when it is necessary to reduce the size of the above image from its default value of 120px.

lat_deg, lat_min, lat_sec, lon_deg, lon_min, lon_secویرایش

Needed. Geographical co-ordinates of location. Give location in degrees and minutes (seconds can be given, but will not be displayed).

Karte or image_mapویرایش

Avoid. Name of locator-map image. However, from the given geographical co-ordinates, a common map will be generated showing the position of the location within Austria. If, for some reason, the generated map does not work properly, use this field to replace the generated map with a specific image.

Bundesland or stateویرایش

Needed Federal state to which the location belongs. No wikilinks. Accepts English and German names, translates many names to English.

Bezirk or districtویرایش

Needed. District that the location belongs to. If the location is a Statutory city, say district = Statutory city. District articles on the English wiki are named "xxxx (district)" or without the "(district)" part. For most cases, only the name of the district (xxxx) is needed here (without wikilinks) and the infobox should link to the correct article.

Gliederung or divisionsویرایش

Local subdivisions. When copying towninfo directly from the German wiki, please translate content of this field to English and remove any red links.

Bürgermeister or mayorویرایش

Name of the mayor/lord mayor/etc. Wikilinks automatically generated if the entry exists.

Bürgermeistertitelویرایش

Title: Mayor / Bürgermeister, Lord Mayor / Oberbürgermeister, etc. Use wikilinks only if linking to a specific article (eg. Lord Mayor). Default is "Mayor"

Partei or partyویرایش

Political party of Mayor/Lord Mayor/etc. Use standard party abbreviations (SPÖ, ÖVP, FPÖ, BZÖ, Green, etc.) and the correct wikilinks should be generated (if not, leave a comment on the template talk page). For independent politicians, say party=ind

ruling_party1, ruling_party2, ruling_party3ویرایش

Party or parties that govern this location. Fill in this field in the same way as the Partei field.

Fläche or areaویرایش

Area in square kilometres. Will automatically calculate value in square miles. Enter value without spaces or commas, otherwise an error message will be displayed in the area field.

area_metroویرایش

Are of metropolitan area in square kilometres. Will automatically calculate value in square miles. Enter value without spaces or commas, otherwise an error message will be displayed in the area field. Only the bigger cities will have a need for this field.

Höhe or elevationویرایش

Elevation in metres. Will automatically calculate value in feet. For some entries, a range of elevation values is given in the German wiki. To prevent an error in the conversion to feet, any range values must use a simple minus sign instead of any other dash characters. Elevation ranges will not be converted to feet.

elevationmaxویرایش

Maximum elevation in metres. Will automatically calculate value in feet. This way a range can be shown, both in metric and imperial units.

Einwohner or populationویرایش

Population. If area is also given, population density will also be calculated. Enter value without spaces or commas, otherwise an error message will be displayed in the density field.
Please use the appropriate population template (e.g. Template:Metadata population AT-6 for region 6 entities) to automatically retrieve current population data.

Standویرایش

Date for population value. Enter in YYYY-MM-DD format (eg. 2006-12-31), or DD.MM.YYYY (eg. 31.12.2006) format. No wikilinked dates, because they give an error message. Entering only a year gives the present date, which is a bug of the infobox.

pop_metroویرایش

Population of metropolitan area. Only the bigger cities will have a need for this field.

pop_urbanویرایش

Population of urban area. Only the bigger cities will have a need for this field.

pop_refویرایش

Source for population statistic(s). Needed to make it easier to update population values in the future. The German wiki does not use this field. This field must use the <ref>-code, citing the document or website. When this field is filled in, you must add a references section at the end of the article if it does not already have one. (eg. with {{reflist}})
Citation examples:

 1. Minimum requirement: pop_ref=<ref>[http://www.samplesite.de Population source]</ref>
 2. Expanded syntax: <ref>{{cite web |title=Statistik Austria |url=http://www.statistik.at/blickgem/index.jsp |author=Bundesanstalt Statistik Österreich |accessdate=2007-12-19 |language=German}}</ref>

Kfz or licenceویرایش

Car number plate code for the location (1-2 capital letters).

Vorwahl or area_codeویرایش

Telephone area code. If various values are given, display as a simple range (if possible). Avoid descriptions of each code.

PLZ or postal_codeویرایش

Postal code. If various values are given, display as a simple range (if possible). Avoid descriptions of each code.

yearویرایش

Year of foundation, NOT the year of the first recorded mention of the location.

Website or websiteویرایش

Official website of the location. Trim displayed URL as much as possible. (eg. Website=[http://www.samplesite.at samplesite.at])

Lageplan or image_planویرایش

Zoomed-in map image displaying location within a region of Austria (e.g., a state or a Bezirk), with optional width, plansize=265px.

Lageplanbeschreibung or plantextویرایش

Caption for map image given by Lageplan. The template will attempt to automatically create a caption, using values given for other fields. If the caption does not match with the image, use this field to manually enter a caption.

How to fix problemsویرایش

The infobox has rather complicated code, and it is not completely foolproof. These are a few known problems. More questions? Please write it at Template talk:Infobox Town AT. Markussep Talk 22:27, 17 December 2007 (UTC)

Expression error: Unrecognised punctuation characterویرایش

There are several possibilities:

 • a badly formatted population number. The population number (the field "Einwohner" or "population") should not contain dots or commas, and no text (references go in the field "population_ref").
 • the area (field "Fläche" or "area") contains a bad character, for instance a comma
 • the elevation is a range, and contains a bad character. Only the minus sign "-" is accepted.

Please give "Stand or population_as_of" in YYYY-MM-DD formatویرایش

Two formats for the census date (the field "Stand" or "population_as_of") are accepted: the YYYY-MM-DD format, and the German DD.MM.YYYY format. Do not omit the month and date, otherwise the present date will be shown. Do not link the date (e.g. [[2006-12-31]]).

State : Enter Bundeslandویرایش

The field "Bundesland" or "state" should contain either the German or the English name of the state the place is in.

District : {{{Bezirk or district}}}ویرایش

The field "district" or "Bezirk" should contain the name of the district the place is in. For the Statutarstädte (15 cities with special rights) use "Statutarstadt" or "statutory city".

Two superimposed coordinates in the titleویرایش

The infobox shows coordinates for the place in the top right corner. If there is also a {{coor ... }} template, this will put coordinates ion the same place. Please remove the coor template.

Microformatویرایش

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوهاویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌هاویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقتویرایش

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

منابع