الگو:Infobox spacecraft class

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.18|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
سازنده{{{manufacturer}}}
طراح{{{designer}}}
کشور اصلی{{{country}}}
اپراتور{{{operator}}}
کاربرد{{{applications}}}
مشخصات
نوع فضاپیما{{{spacecraft_type}}}
اتوبوس{{{spacecraft_bus}}}
گروه ماهواره‌ها{{{constellation}}}
طرح{{{design_life}}}
جرم{{{launch_mass}}}
جرم خشک{{{dry_mass}}}
ظرفیت بار مفید{{{payload_capacity}}}
ظرفیت خدمه{{{crew_capacity}}}
ابعاد{{{dimensions}}}
حجم{{{volume}}}
قدرت{{{power}}}
باتری{{{batteries}}}
تجهیزات{{{equipment}}}
رژیم مداری{{{orbits}}}
تولید
وضعیت{{{status}}}
ساخته شده{{{built}}}
بر پایه سفارش{{{orders}}}
پرتاب‌ها{{{launched}}}
عملیاتی{{{operational}}}
بازنشسته{{{retired}}}
شکست{{{failed}}}
Lost{{{lost}}}
نخستین پرتاب{{{first}}}
آخرین پرتاب{{{last}}}
خروج از رده{{{lastretired}}}
فضاپیمای مرتبط
اشتقاق از{{{derivedfrom}}}
مشتقات{{{derivatives}}}
ماهواره‌های زیرمجموعه{{{subsatellites}}}
زیرمجموعه‌ای از{{{subsatellite_of}}}
[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}|alt={{{insignia_alt}}}|upright=0.82|{{{insignia_alt}}}]]
{{{insignia_caption}}}
[[File:{{{bottom_image}}}|{{{bottom_image_size}}}|alt={{{bottom_image_alt}}}|upright=0.82|{{{bottom_image_alt}}}]]
{{{bottom_image_caption}}}
← {{{previous}}} {{{next}}} →
توضیحات الگو[ایجاد]