الگو:جعبه اطلاعات سکوی پرتاب

{{{name}}}
محل پرتاب{{{site}}}
مکان{{{location}}}
نام کوتاه{{{short}}}
اداره‌کننده{{{operator}}}
تعداد پرتاب‌ها{{{tlaunches}}}
تعداد سکوی‌های پرتاب{{{pads}}}
بیشترین و کمترین زاویه تمایل مداری{{{inclination}}}
{{{paddetails}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage

{{جعبه اطلاعات سکوی پرتاب
<!--general-->
| name    = <!--نام سکوی پرتاب-->
| image    = <!--تصویر سکوی پرتاب-->
| imsize   = <!--اندازهٔ تصویر، اندازهٔ پیش فرض ۳۰۰ پیکسل -->
| caption   = <!--زیرنویس-->
| site    = <!--محل قرارگیره مجموعه-->
| location  = <!--موقعیت جغرافیایی (مختصات)-->
| short    = <!--نام کوتاه مجموعه-->
| operator  = <!--سازمان مسئول و اداره کنندهٔ مجموعه-->
| tlaunches  = <!--تعداد ماشین‌های پرتاب-->
| pads    = <!--تعداد سکو‌های پرتاب مستقل-->
| inclination = <!--زاویه تمایل مداری-->
| paddetails = 
 {{جعبه اطلاعات سکوی پرتاب/سکو <!--برای هر یک از سکو‌های مجموعه یکی از ابن الگوها را اضافه کنید.-->
 | designation = <!--نام سکو منفرد-->
 | status   = <!--وضعیت سکو-->
 | launches  = <!--تعداد پرتاب‌ها از سکو-->
 | unknown   = <!--این نوع -->
 | first    = <!--اولین پرتاب انجام شده از سکو-->
 | last    = <!--آخرین پرتاب انجام شده از سکو-->
 | rockets   = <!--موشک‌های استفاده کننده از سکوی پرتاب--> 
 }}
}}

Legacy (obsolete) parameters

These parameters are supported by the template to allow it to display properly on articles that have not yet been converted to the new format. They should not be introduced into new articles/transclusions.

<!--first pad-->
| pad1    = <!--name of the launch pad-->
| status   = <!--status of the pad (eg. Active, Inactive, Demolished, etc)-->
| launches  = <!--Number of launches from the pad-->
| first    = <!--Date of the first launch from the pad-->
| last    = <!--Date of the most recent launch from the pad-->
| rockets   = <!--rockets that have used the pad-->

<!--second pad-->
| pad2    = <!--name of the launch pad-->
| status2   = <!--status of the pad (eg. Active, Inactive, Demolished, etc)-->
| launches2  = <!--Number of launches from the pad-->
| first2   = <!--Date of the first launch from the pad-->
| last2    = <!--Date of the most recent launch from the pad-->
| rockets2  = <!--rockets that have used the pad-->

<!--third pad-->
| pad3    = <!--name of the launch pad-->
| status3   = <!--status of the pad (eg. Active, Inactive, Demolished, etc)-->
| launches3  = <!--Number of launches from the pad-->
| first3   = <!--Date of the first launch from the pad-->
| last3    = <!--Date of the most recent launch from the pad-->
| rockets3  = <!--rockets that have used the pad-->

Microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیر-الگوهاویرایش

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

Please do not remove instances of these sub-templates.

دسته‌بندی‌هاویرایش

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

لطفاً این دسته‌بندی‌ها را جابجا نکنید، تغییر نام ندهید، و زیربخش‌های آن را نهفته نکنید

دقتویرایش

هنگام ارائه مختصات، لطفاً از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

See also