الیگاتوریان

الیگاتوریان (نام علمی: Alligatorinae) نام یک زیرتیره از تیره الیگاتوران است.

الیگاتوریان
Crocnest.JPG
الیگاتوریان، Alligatorinae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دهان‌دومیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
راسته: تمساح‌سانان
تیره: الیگاتوران

آرایه شناسیویرایش

منابعویرایش