امپراتور یینگ زونگ

امپراتور یینگ زونگ (۱۶ فوریه ۱۰۳۲-۲۵ ژانویه ۱۰۶۷ م.) پنجمین امپراتور دودمان سونگ بود که از ۱۰۶۳ تا ۱۰۶۷ میلادی سلطنت کرد.

امپراتور یینگ زونگ
امپراتور دودمان سونگ
سلطنت1 May 1063 - 25 January 1067
پیشینامپراتور رنزونگ
جانشینامپراتور شنزونگ (سونگ)
نایب السلطنهامپراتریس کائو
زاده16 February 1032[الف]
درگذشته25 January 1067
نام کامل
تاریخ‌های دوره
Zhiping (治平) 1064-1067
نام پسامرگ
Emperor Tiqian Yingli Longgong
Shengde Xianwen Suwu
Ruisheng Xuanxiao[ت]
體乾應歷隆功盛德憲文肅武睿聖
宣孝皇帝
نام معبد
Yingzong (英宗)
دودماندودمان سونگ (宋)

منابع

ویرایش


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().