باز کردن منو اصلی

انرژی خلاء، انرژی پس زمینه فضاست که در سراسر جهان وجود دارد. یکی از منابع انرژی خلاء ممکن است ذرات مجازی باشند که به صورت لحظه‌ای به وجود می‌آیند و نابود می‌شوند و عمر آن‌ها کوتاهتر از آن است که مشاهده شوند. اثار انرژی خلاء را می‌توان در پدیده‌های گوناگونی مانند انتشار خودبه‌خود، اثر کاسیمیر و انتقال لمب مشاهده نمود و گمان می‌رود که بر رفتار جهان در مقیاس‌های کیهانی تأثیر می‌گذارد. با استفاده از کران بالایی ثابت کیهانی مقدار انرژی خلاء در هر متر مکعب فضا در حدود ۱۰ ژول تخمین زده شده‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. Sean Carroll, Sr Research Associate - Physics, California Institute of Technology, June 22, 2006C-SPAN broadcast of Cosmology at Yearly Kos Science Panel, Part 1