۰ (صِفررقم و عدد از دستگاه اعداد پایه ۱۰ و اولین عدد حسابی است. صفر درگذشته به عنوان جای خالی و امروزه به عنوان عدد در ارزش مکانی استفاده می‌شود.[۱]

→ ‎−۱ ۰ ۱ ←
اصلیصفر
ترتیبیصفرمین
یونانی
رومی
پایه ۲۰۲
پایه ۳۰۳
پایه ۴۰۴
پایه ۵۰۵
پایه ۶۰۶
پایه ۸۰۸
پایه ۱۲۰۱۲
پایه ۱۶۰۱۶
پایه ۲۰۰۲۰
پایه ۳۶۰۳۶
بنگالی
چینی
تایلندی
ژاپنی

ویژگی‌ها و خواص

 • اولین عضو مجموعهٔ اعداد حسابی است.
 • به ازای هر   در مجموعهٔ اعداد مختلط
  •  
  •  
  •  
 • هر عددی (به غیر از خود صفر) به توان صفر برابر است با یک.
 • صفر به توان هر عدد صحیح مثبت برابر است با صفر.
 • صفر به توان هر عدد صحیح منفی تعریف نشده است.
 • صفر به توان صفر تعریف نشده است. البته برخی مواقع آن را برابر ۱ فرض می‌کنند.
 • تقسیم بر صفر بر صفر تعریف نشده است.

زوج یا فرد بودن‌ صفر

حاصل جمع صفر و هر عدد زوج، زوج است. عدد زوج، عدد صحیحی است که مضربی از ۲ باشد. از آنجا که ۰ = ۰ × ۲ نتیجه می‌شود که صفر عددی زوج است.[۲]

جستارهای وابسته

 1. «: عدد صفر». daneshnameh.roshd.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۰۷.
 2. «پاسخی منطقی به یک سؤال گیج‌کننده در ریاضی؛ صفر عددی زوج است یا فرد؟ - دیجی رو». دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۸-۰۷.