ان‌او مرغ بهشتی


ان‌او مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۷h ۳۱m ۲۷.۴۶۴۸s
میل ‏ ۳۲.۸۸۱″ ۵۱′ ‎−۸۰°
قدر ظاهری (V)۵.۸۸۴
مشخصات
ردهM0 IIa
راهنمای رنگ U-B1.81
راهنمای رنگ B-V1.67
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۸.۳ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۲.۲۷ mas/yr
Dec.: -۴۳.۳۴ mas/yr
اختلاف منظر (π)۴.۰۲ mas
قدر مطلق (MV)۷.۵۰۵
جزئیات
جرم۰.۴ M
شعاع۰.۵ R
درخشندگی۰.۰۰۴ L
دما۲,۰۰۰–۳,۵۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
CD-80° 638, HD 156513, FK5 1455, HIP 85760, HR 6429, SAO 258769.
منابع
سیمباداطلاعات

ان‌او مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

منابعویرایش