اپسیلون اسب بالدار

انف یا اپسیلون اسب بالدار یک ستاره است که در صورت فلکی اسب بالدار قرار دارد.

اپسیلون پگاسوس
Pegasus constellation map.svg
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی اسب بالدار
بعد ۲۱h ۴۴m ۱۱.۱۵۸s
میل ‏۳۰.۰۴″۵۲′‎+۰۹°
قدر ظاهری (ع) ۲.۴۰۴
مشخصات
نوع طیف K2 Ib
شاخص رنگ U−B 1.7
شاخص رنگ B−V 1.52
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۳.۳۹ ±۰.۰۶ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۳۰.۰۲ ±۱.۱۳ mas/yr
میل: ۱.۳۸ ±۰.۴۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴.۸۵ mas
قدر مطلق (MV)-۴.۱۹
جزئیات
جرم۱۰-۱۱ M
شعاع۱۵۰ R
درخشندگی۶,۷۰۰ L
درجه حرارت۴,۴۶۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
Enif, Enf, Enir, Al Anf, Os Pegasi, Fom, 8 Peg, HR 8308, BD +09°4891, HD 206778, SAO 127029, FK5 815, HIP 107315.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش