اپسیلون جوی

ستاره‌ای در صورت فلکی جوی

اپسیلون جوی یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

اپسیلون جوی

اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی جوی (صورت فلکی)
بعد ۰۳h ۳۲m ۵۵.۸۴۴۲s
میل ‏ ۲۹.۷۴۴″ ۲۷′ ‎−۰۹°
قدر ظاهری (ع) ۳.۷۳
مشخصات
نوع طیف K2V
شاخص رنگ U−B +0.58
شاخص رنگ B−V +0.881
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۱۵.۵ ± ۰.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۹۷۵.۱۷ mas/yr
میل: ۱۹.۴۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۳۱۰.۹۴ mas
قدر مطلق (MV)۶.۱۹
جزئیات
جرم۰.۸۵ M
شعاع۰.۷۳۵ ± ۰.۰۰۵ R
درخشندگی۰.۳۴ L
گرانش سطحی (log g)۴.۵۷ cgs
درجه حرارت۵,۰۸۴ ± ۵.۹ کلوین
سن(۰.۵−۱.۰) × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
18 Eridani, BD -09°697, GCTP 742.00, GJ 144, HD 22049, HIP 16537, HR 1084, LHS 1557, SAO 130564, WDS 03330-0928.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابع ویرایش