اپسیلون مرغ بهشتی


اپسیلون مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۴h ۲۲m ۲۳.۱۶۰۰s
میل -۸۰° ۰۶′ ۳۲.۲۰۳″
قدر ظاهری (V)۵.۰۵۱
مشخصات
ردهB4V
راهنمای رنگ U-B-0.57
راهنمای رنگ B-V-0.1
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۴.۵ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: -۱۰.۸۹ mas/yr
Dec.: -۱۴.۱۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۵.۹۲ mas
قدر مطلق (MV)-۱.۱۰۱
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۱.۲۳ R
درخشندگی۲۲۰ L
دما۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
CD-79° 559, HD 124771, SAO 257142, HIP 70248, HR 5336.
منابع
سیمباداطلاعات

اپسیلون مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

منابعویرایش