اپسیلون مرغ بهشتی

اپسیلون مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

اپسیلون مرغ بهشتی
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۴h ۲۲m ۲۳.۱۶۰۰s
میل -۸۰° ۰۶′ ۳۲.۲۰۳″
قدر ظاهری (ع) ۵.۰۵۱
مشخصات
نوع طیف B4V
شاخص رنگ U−B -0.57
شاخص رنگ B−V -0.1
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۴.۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۰.۸۹ mas/yr
میل: -۱۴.۱۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۵.۹۲ mas
قدر مطلق (MV)-۱.۱۰۱
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۱.۲۳ R
درخشندگی۲۲۰ L
درجه حرارت۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
CD-79° 559, HD 124771, SAO 257142, HIP 70248, HR 5336.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش