اچ‌آر ۴۴۵۸

اچ‌آر ۴۴۵۸ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

اچ‌آر ۴۴۵۸
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بعد ۱۱h ۳۴m ۲۹.۴۸۷۱s
میل ‏۵۲.۸۲۳″۴۹′‎−۳۲°
قدر ظاهری (ع) ۵.۹۸/۱۵
مشخصات
نوع طیف K0 V
شاخص رنگ U−B 0.33
شاخص رنگ B−V 0.80
شاخص رنگ V−R 0.44
شاخص رنگ R−I 0.40
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲۲.۶ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۶۷۰.۹۹ mas/yr
میل: ۸۲۳.۸۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۰۴.۸۴ mas
قدر مطلق (MV)۶.۰۹/۱۵
جزئیات
شعاع۰.۸۴/۰.۱۵ R
درجه حرارت۵۴۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
ARICNSاطلاعات

منابعویرایش