اچ‌دی ۶۹۸۳۰

اچ‌دی ۶۹۸۳۰ یک ستاره است که در صورت فلکی کشتی‌دم قرار دارد.

اچ‌دی ۶۹۸۳۰
Morgan-Keenan spectral classification zoom.png

اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی کشتی‌دم
بعد ۰۸h ۱۸m ۲۳.۹۴۷۳s
میل ‏۵۵.۸۲۴″۳۷′‎−۱۲°
قدر ظاهری (ع) +۵.۹۵
مشخصات
نوع طیف K0V
شاخص رنگ U−B 0.34
شاخص رنگ B−V 0.753
شاخص رنگ V−R 0.40
شاخص رنگ R−I 0.36
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۳۰.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۷۹.۲۹ mas/yr
میل: −۹۸۸.۹۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۸۰.۳۲ mas
قدر مطلق (MV)۵.۸۵
جزئیات
جرم۰.۸۶ ± ۰.۰۳ M
شعاع۰.۸۹ R
گرانش سطحی (log g)۴.۴۷ cgs
سن(۵.۱–۶.۱) × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 3259, Gliese 302, HIP 40693, SAO 154093, LHS 245, BD −12°2449
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
بایگانی سیارات
فراخورشیدی
اطلاعات
ARICNSاطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابع