اچ‌دی ۷۲۶۵۹

اچ‌دی ۷۲۶۵۹ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

اچ‌دی ۷۲۶۵۹
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بُعد ۰۸h ۳۴m ۰۳.۱۸۹۵s
میل ‏۰۵.۵۸۳″۳۴′‎−۰۱°

°

قدر ظاهری (V) ۷.۴۸
قدر مطلق (V)۷.۴۸
فاصله۱۶۸ ly
(۵۱.۴ pc)
رده طیفیG0V
نام‌گذاری‌های دیگر
BD–01° 2075, HIP 42030, SAO 136045
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابعویرایش