اچ‌دی ۸۲۹۴۳

اچ‌دی ۸۲۹۴۳ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

اچ‌دی ۸۲۹۴۳
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بُعد ۰۹h ۳۴m ۵۰.۷۳۶s
میل ‏۴۶.۳۶۵″۰۷′‎−۱۲°

°

قدر ظاهری (V) ۶.۵۴ (near چشم غیرمسلح limit)
قدر مطلق (V)۶.۵۴ (near چشم غیرمسلح limit)
فاصله۸۹.۵۶ ly
(۲۷.۴۶ pc)
رده طیفیG0V
نام‌گذاری‌های دیگر
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش