اچ‌دی ۸۶۲۶۴

اچ‌دی ۸۶۲۶۴ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

اچ‌دی ۸۶۲۶۴
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بعد ۰۹h ۵۶m ۵۷.۸۳۸۸s
میل ‏ ۴۲.۴۳۸″ ۵۳′ ‎–۱۵°
قدر ظاهری (ع) ۷.۴۲
مشخصات
نوع طیف F7V
شاخص رنگ B−V 0.46
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۷.۱ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: –۱۳.۶۶ mas/yr
میل: –۶۶.۱۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۳.۷۸ mas
قدر مطلق (MV)۳.۱۲
جزئیات
جرم۱.۴۲ ± ۰.۰۵ M
شعاع۱.۸۸ ± ۰.۱۲ R
درخشندگی۴.۷۲ L
گرانش سطحی (log g)۴.۱۶ cgs
درجه حرارت۶۲۱۰ ± ۴۴ کلوین
سن۲.۲۴ × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
BD–15°2938, HIP 48780, PPM 222239, SAO 155612
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
بایگانی سیارات
فراخورشیدی
اطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابعویرایش