اکتینوباسیلوس

اکتینوباسیلوس (Actinobacillus)، باسیل های گرم منفی، غیر متحرک و غیر اسپورزایی هستند که در بسیاری از پستانداران، پرندگان و خزندگان ایجاد بیماری می کنند[۱]. آن ها در خانواده پاستورلاسیه قرار گرفته اند[۲]. این باکتری، هوازی یا بی هوازی اختیاری است و می‌تواند کربوهیدارت ها را تخمیر (بدون تولید گاز) و نیترات را احیا نماید. اکتینوباسیلوس اوریه (Actinobacillus ureae) و اکتینوباسیلوس هومینیس (A. hominis) در مجرای تنفسی بسیاری از انسان های سالم وجود دارند و ممکن است در ایجاد سینوزیت، برونکوپنومونی و مننژیت نقش داشته باشند. اکتینوباسیلوس اکتینومایستم کومیتانس (Actinobacillus actinomycetemcomitans) به عنوان میکروفلور دهان انسان مانند سایر اعضای گروه HACEK ممکن است در ایجاد اندوکاردیت نقش داشته باشد[۳].اکتینوباسیلوس ها عامل بیماری اکتینوباسیلوز (تَخته‌زَبانی)در حیوانات هستند. اکتینوباسیلوس ها به بیشتر آنتی بیوتیک های بتالاکتام، آمینوگلوکوزیدها، تتراسایکلین و کلرامفنیکل حساس می باشند.

اکتینوباسیلوس
Actinobacillus suis.jpg
تصویر اکتینوباسیلوس سوئیس در زیر میکروسکوپ
رده‌بندی علمی
فرمانرو: باکتری ها
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: گاماپروتئوباکتریا
راسته: پاستورلالس
تیره: پاستورلاسیه
سرده: اکتینوباسیلوس
Brumpt 1910

منابعویرایش

  1. Chung et al. (2008). "Actinobacillus pleuropneumoniae". Pasteurellaceae: Biology, Genomics and Molecular Aspects. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-34-9.
  2. Kuhnert P; Christensen H (editors). (2008). Pasteurellaceae: Biology, Genomics and Molecular Aspects. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-34-9.
  3. Rogers A H (editor). (2008). Molecular Oral Microbiology. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-24-0.