ایالت مصر نتیجه فتح مملوک مصر توسط امپراتوری عثمانی در ۱۵۱۷، پس از نبرد عثمانی-مملوک بود.

ایالت مصر
إیالة مصر (عربی)
Eyalet-i Mısr (عثمانی )
Mısır Eyaleti (ترکی)
ایالت امپراتوری عثمانی

 

 

1517–1867
 

 

پرچم نشان ملی
The Eyalet of Egypt in 1833.
پایتخت قاهره
زبان‌(ها) عربی، [a] ترکی عثمانی
دین سنی (رسمی)
دولت ایالت
فرماندار کل
 - 1517 یونس پاشا (نخستین)
 - 1863–1867 اسماعیل پاشا (واپسین)
وزیر بزرگ
 - 1857–1858 ذوالفقار پاشا (نخستین)
 - 1866–1867 محمد پاشا (واپسین)
دوره تاریخی دوران مدرن نخستین
 - نبرد ریدانیه ۲۲ ژانویه 1517
 - لشکرکشی فرانسه 1798–1801
 - قیام محمد علی 1801–1805
 - فتح سودان 1820–1822
 - جنگ عثمانی-مصر 1831–1833
 - سلسله خدیوی مصر ۸ ژوئن 1867
جمعیت
 - حدود 1700 ۲٬۳۳۵٬۰۰۰[b] 
 -  حدود 1867 ۶٬۰۷۶٬۰۰۰ 
یکای پول
امروزه بخشی از
^ a. Arabic became the sole official language in 1863.[۱]

^ b. Figures are taken from the Populstat.info website.

منابعویرایش

  1. Holes, Clive (2004). Modern Arabic: Structures, Functions, and Varieties. Georgetown Classics in Arabic Language and Linguistics (2nd ed.). Washington, D.C.: Georgetown University Press. p. 43. ISBN 978-1-58901-022-2. OCLC 54677538. Retrieved 2010-07-09.