ایرج وامقی

زبان‌شناس ایرانی

ایرج وامقی (۱۳۱۱ در صحنه - ۲۹ آبان ۱۳۷۹ در کرج) شاعر، زبانشناس و استاد دانشگاه بود.

زندگیویرایش

ایرج وامقی در صحنه به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خود را در آن شهر و دبیرستان را در کرمانشاه و تهران به پایان رساند. در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل کرد و لیسانس و فوق لیسانس و دکتری خود را از آن دانشگاه گرفت. زمینه پژوهشی او در دوره دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران بود.[۱] استادان او از جمله ابراهیم پورداوود، جلال همایی و پرویز ناتل خانلری بوده‌اند.

ایرج وامقی مقاله‌های زیادی در نشریه‌های ایران منتشر کرد.[۲][۳]

آثارویرایش

  • ب‍ی‍ژن‌ن‍ام‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۰.
  • راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌، طراح‌ ر. پ‍لات‍ون‌؛ ع‍ک‍اس‌ ا. ب‍ه‍روزان‌، ج‌. ن‍رس‍ی‌، ف‌. آی‍ت‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ج‍ل‍ب‌ س‍ی‍اح‍ان‌، ۱۳۴۵.
  • ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ در ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دک‍ت‍ر ای‍رج‌ وام‍ق‍ی‌ (ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ پ‍ری‍دخ‍ت‌ وص‍ال‍ی‌)، ت‍ه‍ران‌: ک‍وش‍ای‌ ف‍ردا، ۱۳۸۲.
  • شوش، آبادان: شورا ی دانشگاهی جشنهای بیست وپنجمین سلسله شاهنشاهی ایران -آبادان، ۱۳۴۹.
  • ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ان‍ی‌ و م‍ان‍وی‍ان‌ ب‍ا دو م‍ق‍دم‍ه‌ در ب‍اب‌ زن‍دگ‍ی‌، اف‍ک‍ار و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دی‍ن‌ م‍ان‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌‌‫، ۱۳۷۸.‌‬
  • وارون‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ در س‍رگ‍ذش‍ت‌ ام‍ی‍ن‌ال‍س‍ل‍طان‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۷۴.

گرایش سیاسیویرایش

ایرج وامقی در تجدید کار حزب سوسیالیست پس از ۲۸ مرداد توسط محمدعلی خنجی به این حزب پیوست و تا زمان انحلال این حزب در سال ۱۳۴۰ عضو این حزب بود.

منابعویرایش

  1. نقیب‌زاده، احمد، همراه با ایرج وامقی به اوج قله‌های عشق و آگاهی از تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۵۷ و ۱۵۸، مهر و آبان ۱۳۷۹
  2. وامقی،‌ایرج، گنجینه غارت شده، نشر دانش، شماره ۲۹، مرداد و شهریور ۱۳۶۴
  3. وامقی،‌ایرج، تاثیر تمدن ایران باستان بر دیگر حوزه‌های تمدنی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱۵۷ و ۱۵۸، مهر و آبان ۱۳۷۹

پیوند به بیرونویرایش