ایزوتوپ‌های هاسیم

عنصر هاسیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۶۵Hs بود که در سال ۱۹۸۴ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۲ ایزوتوپ (۲۶۳Hs تا ۲۷۷Hs) و ۱-۴ ایزومر هسته‌ای از هاسیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۶۹Hs با نیمه عمر ۹٫۶ ثانیه است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
263Hs 108 155 263.12856(37)[a] ۷۶0(40) µs α 259Sg 7/2+[a]
264Hs 108 156 ۲۶۴٫۱۲۸۳6(3) ۵۴0(300) µs α (۵۰٪) 260Sg ۰+
SF[b] (50%) (various)
265Hs 108 157 ۲۶۵٫۱۲۹۷۹3(26) 1.96(0.16) ms α 261Sg 9/2+[a]
265mHs 300(70) keV ۳۶0(150) µs α 261Sg 3/2+[a]
266Hs[c] 108 158 ۲۶۶٫۱۳۰۰5(4) 3.02(0.54) ms α 262Sg ۰+
266mHs 1100(70) keV 280(220) ms α 262Sg 9-[a]
267Hs 108 159 267.13167(10)[a] 55(11) ms α 263Sg 5/2+[a]
267mHs[d] 39(24) kev ۹۹0(90) µs α 263Sg
268Hs 108 160 268.13187(30)[a] 1.42(1.13) s α 264Sg ۰+
269Hs[e] 108 161 269.13375(13)[a] 27(17) s α 265Sg 9/2+[a]
270Hs 108 162 270.13429(27)[a] 3.6(+8-14) s α 266Sg ۰+
271Hs 108 163 271.13717(32)[a] ~4 s α 267Sg
273Hs[f] 108 165 273.14168(40)[a] 240 ms α 269Sg 3/2+[a]
275Hs[g] 108 167 275.14667(63)[a] 290(150) ms α 271Sg
277Hs[h] 108 169 277.15190(58)[a] 11(9) ms SF[b] (various) 3/2+[a]
277mHs[d][h] 100(100) kev[a] 130(100) s SF[b] (various)

منابعویرایش


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="lower-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().