ایسمنه (به یونانی: Ἰσμήνη)، در اسطوره‌های یونان، دختر اودیپ و یوکاسته است.


اساطیر یونان باستان
Tydeus Ismene Louvre E640.jpg
ایسمنه
فرانسوی: ایسمن
جنسیت: مؤنث
پدر: اودیپ
مادر: یوکاسته
وابستگان: خواهر آنتیگونه و پولونیکس و اتئوکلس
مرگ: به دستور کرئون (پادشاه تب) زنده به گور شد
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

با خواهرش آنتیگونه در یاری دادن به پدرشان که خود را کور کرده بود، همکاری کرد. آنتیگونه را در دفن برادرشان پولونیکس، که دفنش از سوی کرئون ممنوع شده بود، یاری نکرد.اما هنگامی که آنتیگونه از سوی کرئون به سبب جرم خود محکوم شد تا زنده به گور شود، داوطلبانه همراه خواهرش مرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹