هرکی

یکی از ایل‌های بزرگ کرد
(تغییرمسیر از ایل هرکی)

هرکی یکی از ایل‌های کرد است که در کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق و کردستان ترکیه ساکن است.

رئیس هرکی فتاح آقا هرکی (چپ)، با حاجی صاحب (وسط) و سیده آقا هرکی (راست)

این ایل شامل سه عشیره می‌شود:

 • سیدان
 • مندان
 • سرهاتی

ایل هرکی در گذشته تابستان‌ها به ایران و ترکیه می‌آمدند و زمستان‌ها به عراق می‌رفتند.[۱]

در اقلیم کردستان عراق هم ایل هرکی در اربیل، دهوک و موصل ساکن هستند. همچنین این ایل در کردستان ترکیه نیز در استان‌های جنوب شرقی ترکیه ازجمله حکاری، وان، شمدینان و آگری سکونت دارد.[۲]

در این ایل همهٔ خانوارها در دسته‌های عشیره ای قرار می‌گیرند.[۳]

زبان مردم ایل هرکی کردی کرمانجی است و اکثراً در منطقه مرگور، ترگور، دشت باراندوز، ارومیه و همچنین دشت بیل و اشنویه سکونت دارند.[۴]

منابع

ویرایش
 1. مدیسون، مانویل، «ایلات لرستان»، ص ۳۶۹
 2. مکنزی، استفان، «تاریخ خاورمیانه»، ترجمه سپهر آزادی، تهران: انتشارات بارز، ۱۳۸۷.
 3. بابازاده، رضا، «تحولات ترکیه و کمالیسم»، تهران: انتشارات قدس، ۱۳۴۶.
 4. شهبازی، عبدالله، «مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر»، تهران: نشر نی، ۱۳۶۹، ص 206
 • مکنزی، استفان. تاریخ خاورمیانه. ترجمه سپهر آزادی. تهران: انتشارات بارز، ۱۳۸۷.
 • فیضی، میر صادق. نگاهی اجمالی بر اقوام ایران. تهران: ناشر نسل نو، ۱۳۸۶.
 • شهبازی، عبدالله. مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر. تهران: نشر نی، ۱۳۸۶.
 • محمدی، آیت. سیری در تاریخ سیاسی کرد و کردهای قم. انتشارات پرسمان، ۱۳۸۲.
 • بهتویی، ح. کرد و پراکندگی او در گستره ایران زمین. تهران: ۱۳۷۷.
 • توحدی، ک. حرکت تاریخی کرد به خراسان. تهران: انتشارات توس و اسفند، ۱۳۶۶ و ۱۳۷۸.
 • جباری، سهیل. تاریخ زندیه. کرمانشاه: انتشارات صدف، ۱۳۳۴.
 • کاظم‌نیا، پیمان. تاریخ سرزمین ایران. تهران: ۱۳۴۵.