اینوئوئه ماساشیگه

در این نام ژاپنی، «اینوئوئه» نام خانوادگی است.

اینوئوئه ماساشیگه (به ژاپنی: 井上 政重 Inoue Masashige) (۱۵۸۵–۲۷ مارس ۱۶۶۱) یک چهره مهم در اوایل دوره ادو در ژاپن بود. وی نقش مهمی در آزار و اذیت و ریشه کن کردن مسیحیان در ژاپن بازی کرد. اینوئوئه ماساشیگه مشاور کمپانی هند شرقی هلند در استان ناگاساکی بود.

وی به اینکه معشوق شوگون، توکوگاوا ایه‌میتسو بوده شهرت دارد، و قطعاً، ماساشیگه یکی از برجسته‌ترین همجنسگرا یا همجنس بازان، در تاریخ اولیه مدرن ژاپن است. ماساشیگه و شوگون همواره نزدیک باقی ماندند، هر چند در مرگ ایه‌میتسو، ماساشیگه به مانند بسیاری از نزدیکان ایه‌میتسو به زندگی خود خاتمه نداد.

منابعویرایش