بابونه آلمانی
بابونه رومی

بابونه نامی عمومی است که برای انواع مختلفی از گیاهان هم‌خانواده با مینای چمنی (از تیرهٔ کاسنیان) به کار می‌رود. دو گونه از این گیاهان، شامل بابونه آلمانی و بابونه رومی خاصیت دارویی دارند.

گونه‌هاویرایش

دو گونهٔ اصلی بابونه که به صورت دم‌کرده استفاده می‌شوند و برایشان خواص دارویی در نظر گرفته می‌شود عبارتند از بابونه آلمانی و بابونه رومی. گونه‌های دیگری از گیاهان هم نام بابونه بر خود دارند (نظیر بابونه بهاری و بابونه زرد) اما معمولاً به صورت دم‌کرده به کار نمی‌روند و خواص دارویی برایشان ذکر نشده‌است.

در فرهنگ عامهویرایش

در کتاب پیتر خرگوشه، هنگامی که پیتر خرگوشه از تعقیب و گریز خلاص می‌شود. مادرش به او چای بابونه می‌دهد تا بیماری ناشی از استرس تعقیب شدن توسط آقای مک‌گرگور در پیتر بهبود یابد.[۱]

منابعویرایش