بازی‌های ایرانی

نام برخی از بازی‌ها و بازیچه‌های سنتی ایرانی و اصطلاحات در بازی‌ها:

جستارهای وابسته

ویرایش
 • بازی‌های محلی لرستان
 • دال پلان یا پلو
 • جوزو
 • کلورونکی
 • پنج قاچی
 • گوم زایس
 • نتور
 • کوشک صلاخ
 • دار، دارو
 • خرمن چوش
 • اچل مچلو، گله حالو مرده له، کی می چرو
 • ستاره شیپ شیپ
 • کرو
 • ترفه بازی
 • سه پر
 • گو بازی
 • کور وگردله
 • خرمن چوش
 • کلاورکنی
 • کردرکی
 • دال پلو
 • گل زرکی
 • جفتو
 • هرازکنی
 • مورد فهرست گلوله‌ای
 • بازی‌های محلی قزوین
 • جرنگ جرنگ
 • سنگ کرنو

منابع

ویرایش
 • فرهنگ برهان قاطع (گاهنامه هنرهای زیبای کشور، شماره ۲، ۱۳۴۱ خورشیدی).

پیوند به بیرون

ویرایش