باونیت (به انگلیسی: Bavenite) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از نام محل کشف آن Baveno در ایتالیا اخذ شده‌است. نامحلول در اسیدها CaO:۲۳٫۹۹٪ Al2O۳:۱۰٫۹٪ BeO:۵٫۳۵٪ SiO۲:۵۷٫۸۳٪ H2O:۱٫۹۳٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - ماکله، رنگ: سفید - صورتی - سبز - قهوه ای، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: شیشه‌ای - صدفی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن پگماتیتی - هیدروترمال است.

باونیت
نمایی از کانی باونیت
اطلاعات کلی
رده‌بندیسیلیکات
فرمول شیمیایی
(بخش تکراری)
ویژگی‌ها
رنگسفید - صورتی - سبز - قهوه ای
رَخکامل
شکستگیصدفی - نامنظم
سختی موس۵٫۵
جلاشیشه‌ای - صدفی
رنگ خاکهسفید
شفافیتشفاف - نیمه کدر
وزن مخصوص۲٫۷
ویژگی‌های ظاهریبلوری - آگرگات رشته‌ای - شعاعی - قرصی کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، ایتالیا، آمریکا، استرالیا
کنارزاییسختی - محلول در اسیدهالامونتیت- فلوئوریت- آلبیت- بریل و غیره
توضیح بیشترنامحلول در اسیدها CaO:۲۳٫۹۹٪ Al2O۳:۱۰٫۹٪ BeO:۵٫۳۵٪ SiO۲:۵۷٫۸۳٪ H2O:۱٫۹۳٪
دلیل‌نام‌گذاریاز نام محل کشف آن Baveno در ایتالیا اخذ شده‌است.
خاستگاهپگماتیتی - هیدروترمال

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن سختی - محلول در اسیدهالامونتیت- فلوئوریت- آلبیت- بریل و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات رشته‌ای - شعاعی - قرصی کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، ایتالیا، آمریکا، استرالیا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش