بتا اژدها سومین ستاره از نظر بزرگی در صورت فلکی اژدها است.

بتا اژدها
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی اژدها (صورت فلکی)
بعد ۱۷h ۳۰m ۲۵.۹۶۲۰s
میل ‏ ۰۴.۹۹۴″ ۱۸′ ‎+۵۲°
قدر ظاهری (ع) ۲.۷۹
مشخصات
نوع طیف G2III:
شاخص رنگ U−B +0.64
شاخص رنگ B−V +0.98
شاخص رنگ R−I +0.48
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۲۰.۰ ± ۰.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۱۵.۵۹ mas/yr
میل: ۱۱.۵۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۹.۰۲ mas
قدر مطلق (MV)−۲.۴
جزئیات
جرم۵ M
شعاع۴۰ R
درخشندگی۹۵۰ L
درجه حرارت۵۱۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
Rastaban, Rastaben, Alwaid, Asuia, β Dra, Beta Draconis, Beta Dra, 23 Draconis, 23 Dra, BD+52 2065, FK5 653, HD 159181, HIP 85670, HR 6536, SAO 30429, WDS 17304+5218A.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع ویرایش