بتا مرغ بهشتی


بتا مرغ بهشتی
Apus constellation map.svg
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مرغ بهشتی (صورت فلکی)
بعد ۱۶h ۴۳m ۰۴.۶۵۶۳s
میل ‏ ۰۲.۷۶۵″ ۳۱′ ‎−۷۷°
قدر ظاهری (V)۴.۲۴
مشخصات
ردهK0III
راهنمای رنگ U-B0.95
راهنمای رنگ B-V1.06
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۳۰.۳ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: −۲۸۲.۸۵ mas/yr
Dec.: −۳۵۵.۰۲ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲۰.۶۹ mas
قدر مطلق (MV)۵.۳
جزئیات
جرم۰.۸ M
شعاع۰.۹ R
درخشندگی۰.۴ L
دما۳,۵۰۰–۵,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 6163, HD 149324, CP-77°1221, FK5 3319,
HIP 81852, SAO 257424, GC 22370, CCDM 16431-7731.
منابع
سیمباداطلاعات

بتا مرغ بهشتی یک ستاره است که در صورت فلکی مرغ بهشتی قرار دارد.

منابعویرایش