برددان (نام علمی: Epitheria) نام یک راسته (زیست‌شناسی) از رده (زیست‌شناسی) جفت‌داران است.

برددان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین - Recent
Kaninchen.jpg
برددان، Epitheria
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
Eutheria  

شگفت‌بندان

  Epitheria  

آفریقاددان

  شمال‌هوددان  

هونیاسنجابک‌سانان

لوراسیاددان

Eutheria  
  شمال‌هوددان  

هونیاسنجابک‌سانان

لوراسیاددان

  Atlantogenata  

شگفت‌بندان

آفریقاددان

Eutheria  

آفریقاددان

  جزآفریقاجفت‌داران  

شگفت‌بندان

  شمال‌هوددان  

هونیاسنجابک‌سانان

لوراسیاددان

منابعویرایش