بریو (به انگلیسی: Breve) علامتی است به شکل ˘ یا نیمهٔ پایینی یک دایره و با شباهت ظاهری به هفتک.

ĕŭĭŏăğ

ĔŬĬŎĂĞ

کاربردها ویرایش

بریو بر عکس ماکرون نشان‌دهندهٔ واکه‌های کوتاه است. این کارکرد در رساله‌های مربوط به زبان یونانی باستان، لاتینی و طوارقی و چند زبان دیگر رعایت می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Breve," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Breve&oldid=614153175 (accessed June 30, 2014).