بزرگراه شهید چراغی

بزرگراه شهید چراغی، که با نام پیشین بزرگراه جوانه نام داشت، بزرگراهی در تهران است که بزرگراه نواب صفوی را به بزرگراه سعیدی و کاظمی متصل می‌کند. این بزرگراه از کنار فرودگاه قلعه‌مرغی عبور می‌کند و در میدان زمزم پایان می‌یابد.

بزرگراه شهید چراغی
اطلاعات مسیر
طول۳٫۵ کیلومتر (۲٫۲ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای شرقی بزرگراه شهید یارجانی
بزرگراه نواب صفوی
انتهای غربی بزرگراه کاظمی
بزرگراه آیت‌الله سعیدی
موقعیت
شهرهای بزرگتهران
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

تقاطع‌ها ویرایش

  از شرق به غرب  
 
  بزرگراه شهید یارجانی
  بزرگراه شهید نواب صفوی
   ایستگاه متروی زمزم
 
دوربرگردان
     ایستگاه متروی شهرک شریعتی
 
دوربرگردان
     ایستگاه متروی عبدل آباد
 
 
  بزرگراه آیت‌الله سعیدی
  بزرگراه شهید کاظمی
  از غرب به شرق  

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش