باز کردن منو اصلی

بزرگراه ۷۰ آسیا که به صورت علامت اختصاری AH-70 نشان داده می‌شود، بزرگراهی است به طول ۴۶۵۵ کیلومتر که از دونتسک در روسیه (مرز اوکراین) آغاز شده و در بندرعباس ایران پایان می‌یابد. مسیر آن از جاده‌های زیر است:

محتویات

اوکراینویرایش

روسیهویرایش

قزاقستانویرایش

ترکمنستانویرایش

ایرانویرایش

منابعویرایش