باز کردن منو اصلی

بزرگراه ۷۸ آسیا که به صورت علامت اختصاری AH-78 نشان داده می‌شود، بزرگراهی است به طول ۱۱۱۰ کیلومتر که از عشق‌آباد در ترکمنستان آغاز شده و در کرمان ایران پایان می‌یابد. مسیر آن از جاده‌های زیر است :

ترکمنستانویرایش

ایرانویرایش

منابعویرایش