باز کردن منو اصلی

جاده ۹۱، جاده‌ای است که از شرق تا جنوب شرقی ایران کشیده شده‌ است. این جاده از شهر فیض آباد، مرکز شهرستان مه ولات خراسان رضوی، از تقاطع جاده ۹۵(جاده مشهد-چابهار ) آغاز و به بندرجاسک و ساحل دریای عمان منتهی می‌گردد. این جاده با طول ۱۷۲۰ کیلومتر، طولانی‌ترین جاده ایران محسوب می گردد. مهم‌ترین شهرهای واقع در مسیر این جاده، فردوس،راور، کرمان، جیرفت، کهنوج و میناب هستند.

IRN-91.svg
IRN-EN-91.svg

جاده 91
اطلاعات مسیر
طول:۱۷۲۰ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از:فیض‌آباد، استان خراسان رضوی
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad95.png جاده ۹۵ (ایران)
 Road68.png جاده ۶۸ (ایران)
Road78.png جاده ۷۸ (ایران)
Road84.png جاده ۸۴ (ایران)
Road92.png جاده ۹۲ (ایران)
Road94.png جاده ۹۴ (ایران)
به:جاسک، استان هرمزگان
Zeichen 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts, StVO 1970.svgRoad98.png جاده ۹۸ (ایران)
موقعیت
استان‌ها:استان خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی، استان کرمان، استان هرمزگان
شهرستان‌ها:فردوس، استان خراسان جنوبی
راور، استان کرمان
کرمان، استان کرمان
جیرفت، استان کرمان
کهنوج، استان کرمان
میناب، استان هرمزگان
سیستم بزرگ‌راه
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

بیشتر مسافت این جاده در کویر و دشت و بیابان است. اما با این وجود، در قسمت‌هایی از این جاده که از کوهستان‌های جبالبارز کرمان عبور می‌کند، زیباترین و بکرترین مناظر جاده‌ای ایران را می‌توان به تماشا نشست.