جاده ۹۱، جاده‌ای است که از شرق تا جنوب شرقی ایران کشیده شده‌ است. این جاده از تقاطع جاده ۹۵(جاده مشهد-چابهار ) از شهر فیض آباد آغاز و به بندرجاسک و ساحل دریای عمان منتهی می‌گردد. طول این جاده ۱۴۲۰ کیلومتر است. مهم‌ترین شهرهای واقع در مسیر این جاده، فردوس،راور، کرمان، جیرفت، کهنوج و میناب هستند.


جاده ۹۱
اطلاعات مسیر
طول۱٬۴۲۰ کیلومتر (۸۸۰ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازفیض‌آباد، استان خراسان رضوی
جاده ۹۵ (ایران)
  جاده ۶۸ (ایران)
جاده ۷۸ (ایران)
جاده ۸۴ (ایران)
جاده ۹۲ (ایران)
جاده ۹۴ (ایران)
بهجاسک، استان هرمزگان
جاده ۹۸ (ایران)
موقعیت
استان‌هااستان خراسان رضوی، استان خراسان جنوبی، استان کرمان، استان هرمزگان
شهرهای بزرگفیض آباد، استان خراسان رضوی
فردوس، استان خراسان جنوبی
راور، استان کرمان
کرمان، استان کرمان
جیرفت، استان کرمان
کهنوج، استان کرمان
میناب، استان هرمزگان
سیریک، استان هرمزگان
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

بیشتر مسافت این جاده در کویر و دشت و بیابان است. اما با این وجود، در قسمت‌هایی از این جاده که از کوهستان‌های جبالبارز کرمان عبور می‌کند، زیباترین و بکرترین مناظر جاده‌ای ایران را می‌توان به تماشا نشست.