باز کردن منو اصلی

جاده ۸۷ جاده‌ای در شرق ایران که بجنورد در استان خراسان شمالی را از طریق سبزوار به بردسکن در استان خراسان رضوی متصل می‌کند.

IRN-87.svg
IRN-EN-87.svg

جاده 87
اطلاعات مسیر
طول: ۳۱۶ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
از: بجنورد, استان خراسان شمالی
Square in Iran.pngRoad22.png جاده ۲۲
  Road44.png جاده ۴۴
به: بردسکن, استان خراسان رضوی
Square in Iran.pngRoad36.png جاده ۳۶
موقعیت
استان‌ها: استان خراسان شمالی, استان خراسان رضوی
شهرستان‌ها: اسفراین, استان خراسان شمالی
سبزوار, استان خراسان رضوی
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها