بطن‌النایر

ستاره‌ای در صورت فلکی درنا

بطن‌النایر یا نیّر یا آلفا درنا یک ستاره است که در صورت فلکی درنا قرار دارد.

بطن‌النایر
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی درنا
بعد ۲۲h ۰۸m ۱۴٫۰s
میل ‏۳۹٫۵″۵۷′‎−۴۶°
قدر ظاهری (ع) +۱٫۷۳
مشخصات
نوع طیف B7 IV
شاخص رنگ U−B -۰٫۴۶
شاخص رنگ B−V -۰٫۱۳
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۱۰٫۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۱۲۷٫۶ mas/yr
میل: -۱۴۷٫۹ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۳۲٫۱۶ mas
قدر مطلق (MV)-۰٫۷۴
جزئیات
جرم? M
شعاع۳٫۶ R
درخشندگی۳۸۰ L
درجه حرارت۱۳٬۵۰۰ کلوین
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
Al Na'ir, Gl 848.2, HR 8425, CD -47°۱۴۰۶۳, HD 209952, GCTP 5339.00, SAO 230992, FK5 829, HIP 109268.

منابع