بهشت سکینه نام گورستان اصلی شهرستان کرج و بزرگ‌ترین گورستان استان البرز است.

گورستان بهشت سکینه، کرج

زمین این گورستان در سال ۱۳۵۴ توسط فرمان‌داری و جنگل‌داری وقت طی صورت‌جلسه‌ای در ۲۰ بهمن ۱۳۵۴ تحویل شهرداری کرج گردید و استفاده رسمی از آن به‌عنوان گورستان شهرداری کرج شهر آغاز شد. نام این گورستان در دی‌ماه سال ۱۳۵۵ از «گورستان شهرداری کرج» به «بهشت سکینه (س)» تغییر یافت. بهشت سکینه سال‌ها توسط شهرداری و هیئت امنا اداره می‌شد، تا این‌که در سال ۱۳۷۰ سازمانی با نام «سازمان بهشت سکینه» تأسیس گردید و اساس‌نامه آن در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۷۳ مورد تصویب وزارت کشور قرار گرفت.

منابع ویرایش