بوری‌تگین

بوری‌تگین یا پیری‌تگین یکی از غلامان آلپ‌تگین و حاکم غزنه از ۳۶۴ تا ۳۶۶ قمری بود.

بوری‌تگین
امیر غزنی
سلطنت۳۶۴–۳۶۶ قمری/۹۷۵–۹۷۷ میلادی
پیشینبلگاتگین
جانشینسبکتگین

حکومتویرایش

بوری‌تگین جزء غلامان ترک آلپ‌تگین بود و پس از مرگ بلگاتگین در ۳۶۴ قمری/۹۷۵ میلادی به حکومت غزنه رسید. بوری‌تگین مانند اسلافش خود را والی سامانیان می‌دانست. نحوهٔ حکومت او باعث شد مردم از لویک برای حکومت بر غزنه دعوت کنند. ولی سبکتگین وی را دفع کرد. در ۲۷ شعبان ۳۶۶ قمری/۹۷۷ میلادی سربازان ترک، بوری‌تگین را برکنار کردند و سبک‌تگین را به جای وی در مسند حکومت غزنه نشاندند.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. کلیفورد ادموند باسورث (۱۳۷۸). تاریخ غزنویان. انتشارات امیرکبیر. ص. ۳۷.
  2. خلیلی، خلیل‌الله (۱۳۸۷). سلطنت غزنویان. انتشارات امیری. ص. ۴. شابک ۹۷۸-۹۹۳۶-۲۰-۰۰۹-۸.