بیان نتیجه‌گیری با افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی به وسیله افعال کمکی وجهی must ,have to ,have got to ,can't و couldn't می‌توان برای بیان استنتاج و استدلال استفاده کرد. به عبارت دیگر با کمک این افعال می‌توان نسبت به کارهایی که خیلی محتمل یا کاملاً ممکن است، نتیجه‌گیری کرد.[۱][۲][۳]

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

روش منفی کردن جملات با فعل beویرایش

این روش بسیار ساده است فقط کافی است حرف منفی کننده not را بعد از فعل اضافه کنید به مثال زیر توجه کنید

she is Lora

she is not Lora

پانویسویرایش

  1. "Modals – deduction (present)". learnenglish.britishcouncil.org. Archived from the original on 15 December 2014. Retrieved 30 November 2014.
  2. "Modals of Deduction (Present)". ecenglish.com. Archived from the original on 30 November 2014. Retrieved 30 November 2014.
  3. Yule, Oxford Practice Grammar, 40.

منابعویرایش

  • Yule, George (2009). Oxford Practice Grammar (Advanced). Oxford University Press. ISBN 9780194327541.