بیله‌جری

شهری در جمهوری آذربایجان
(تغییرمسیر از بیله جری)