باز کردن منو اصلی

تاریخچه نتایج تیم ملی والیبال ایران

این نوشتار درباره نتایج تیم ملی والیبال مردان ایران در تقابل‌های رو در رو با حریفان خود در رقابت‌های رسمی مختلف می باشد. رقابت های رسمی به مسابقاتی اطلاق می شود که تحت نظر فدراسیون بین‌المللی والیبال در سطح جهانی و یا کنفدراسیون والیبال آسیا در سطح آسیایی برگزار شده اند بنابراین نتایج دیدارهای تدارکاتی و تورنمنت‌های دوستانه به علت غیر رسمی بودن لحاظ نمی‌گردند.در اینجا نتایج ایران در برابر رقبا به تفکیک کنفدراسیون‌های منطقه‌ای گردآوری شده است.

نتایجویرایش

آفریقاویرایش

ایران تاکنون با ۶ کشور آفریقایی رو در رو شده است با این توضیح که به جز سال ۲۰۰۵ در دیگر ادوار بازی‌های همبستگی اسلامی تیم ب یا جوانان به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور یافته اند اما به هر حال این نتایج نیز در تاریخ رویارویی تیم‌ها به ثبت رسیده است.

الجزایر

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   الجزایر جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۳–۰   الجزایر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۰۵
۳   ایران ۳–۰   الجزایر انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۴   ایران ۲–۳   الجزایر انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۵   ایران ۳–۱   الجزایر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷

تونس

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   تونس قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۱–۳   تونس جام جهانی ۱۹۹۱
۳   ایران ۳–۱   تونس جام جهانی ۲۰۱۵
۴   ایران ۳–۰   تونس جام جهانی ۲۰۱۹

کامرون

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   کامرون بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۳

گینه

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۲   گینه قهرمانی جهان ۱۹۷۰

مصر

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۲   مصر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۰۵
۲   ایران ۰–۳   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۰
۳   ایران ۰–۳   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۰
۴   ایران ۳–۲   مصر جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۰۹
۵   ایران ۰–۳   مصر قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۶   ایران ۳–۰   مصر جام جهانی ۲۰۱۱
۷   ایران ۳–۰   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳
۸   ایران ۳–۰   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳
۹   ایران ۳–۱   مصر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۳
۱۰   ایران ۳–۰   مصر جام جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۳–۰   مصر بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۲   ایران ۱–۳   مصر جام جهانی ۲۰۱۹

مغرب(مراکش)

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   مراکش بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷

آمریکای جنوبیویرایش

ایران تاکنون با ۴ کشور این منطقه مسابقات رسمی برگزار کرده است که نتایج آن به این ترتیب است:

آرژانتین

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   آرژانتین قهرمانی جهان ۱۹۹۸
۲   ایران ۱–۳   آرژانتین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۳   ایران ۳–۲   آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۳–۰   آرژانتین قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۵   ایران ۱–۳   آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۵
۶   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ جهانی ۲۰۱۶
۷   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ جهانی ۲۰۱۶
۸   ایران ۰–۳   آرژانتین بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۹   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۰   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۱   ایران ۳–۱   آرژانتین لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۲   ایران ۳–۲   آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۹

برزیل

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   برزیل جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۱–۳   برزیل جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۰۹
۳   ایران ۰–۳   برزیل جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۱–۳   برزیل جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۵   ایران ۲–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۳–۰   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۷   ایران ۳–۲   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۸   ایران ۲–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۹   ایران ۳–۱   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۱۰   ایران ۰–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۱   ایران ۱–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۲   ایران ۱–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۳   ایران ۰–۳   برزیل جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۱۴   ایران ۲–۳   برزیل لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۵   ایران ۲–۳   برزیل لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۶   ایران ۲–۳   برزیل لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۷   ایران ۱–۳   برزیل جام جهانی ۲۰۱۹

شیلی

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۲   شیلی جام جهانی ۱۹۹۱

ونزوئلا

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   ونزوئلا قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۱–۳   ونزوئلا قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۳–۰   ونزوئلا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۴   ایران ۳–۰   ونزوئلا جام جهانی ۲۰۱۵
۵   ایران ۳–۲   ونزوئلا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶

آمریکای شمالی,مرکزی و کارائیبویرایش

ایران تاکنون با ۵ کشور این منطقه مسابقات رسمی برگزار کرده است که نتایج آن به این ترتیب است:

آمریکا

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۲–۳   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۳–۲   ایالات متحده آمریکا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۵   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۳–۲   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۷   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۸   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۹   ایران ۳–۰   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۰   ایران ۳–۰   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا جام جهانی ۲۰۱۵
۱۲   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۳   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۴   ایران ۳–۲   ایالات متحده آمریکا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۱۵   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۶   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۱۷   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۸   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا جام جهانی ۲۰۱۹

پورتوریکو

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   پورتوریکو انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۲   ایران ۳–۰   پورتوریکو قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۳   ایران ۳–۰   پورتوریکو قهرمانی جهان ۲۰۱۸

کانادا

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   کانادا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۲   ایران ۰–۳   کانادا جام جهانی ۲۰۱۵
۳   ایران ۳–۲   کانادا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۴   ایران ۱–۳   کانادا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۵   ایران ۲–۳   کانادا قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۶   ایران ۳–۰   کانادا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۷   ایران ۳–۱   کانادا جام جهانی ۲۰۱۹

کوبا

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   کوبا جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۰–۳   کوبا قهرمانی جهان ۱۹۹۸
۳   ایران ۱–۳   کوبا جام قهرمانان بزرگ ۲۰۰۹
۴   ایران ۰–۳   کوبا جام جهانی ۲۰۱۱
۵   ایران ۳–۲   کوبا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۶   ایران ۳–۱   کوبا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۷   ایران ۳–۰   کوبا بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۸   ایران ۳–۱   کوبا قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۹   ایران ۳–۲   کوبا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰

مکزیک

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۱–۳   مکزیک جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۳–۰   مکزیک انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰

اروپاویرایش

آذربایجان

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   جمهوری آذربایجان بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۰۵
۲   ایران ۳–۰   جمهوری آذربایجان بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷

آلمان

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   آلمان جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۳–۰   آلمان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۳   ایران ۰–۳   آلمان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۴   ایران ۰–۳   آلمان قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۵   ایران ۳–۲   آلمان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۶   ایران ۳–۰   آلمان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹

اسرائیل

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   اسرائیل قهرمانی جهان ۱۹۷۰

ایتالیا

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   ایتالیا قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۱–۳   ایتالیا قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۰–۳   ایتالیا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۴   ایران ۲–۳   ایتالیا قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۵   ایران ۱–۳   ایتالیا جام جهانی ۲۰۱۱
۶   ایران ۳–۱   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۷   ایران ۲–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۸   ایران ۳–۲   ایتالیا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۹   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۰   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۱   ایران ۳–۰   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۲   ایران ۳–۱   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۳   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۴   ایران ۳–۱   ایتالیا قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۱۵   ایران ۰–۳   ایتالیا جام جهانی ۲۰۱۵
۱۶   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۷   ایران ۰–۳   ایتالیا بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۸   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۹   ایران ۳–۲   ایتالیا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۲۰   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۲۱   ایران ۳–۱   ایتالیا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۲۲   ایران ۲–۳   ایتالیا جام جهانی ۲۰۱۹

بلژیک

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   بلژیک قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۳–۱   بلژیک قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۳   ایران ۳–۲   بلژیک لیگ جهانی ۲۰۱۷

بلغارستان

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   بلغارستان قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۰–۳   بلغارستان قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۳–۱   بلغارستان لیگ جهانی ۲۰۱۶
۴   ایران ۳–۱   بلغارستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۵   ایران ۳–۱   بلغارستان قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۶   ایران ۰–۳   بلغارستان قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۷   ایران ۳–۰   بلغارستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹

پرتغال

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   پرتغال لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹

ترکیه

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   ترکیه بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۳
۲   ایران ۳–۲   ترکیه بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷

جمهوری چک

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   جمهوری چک قهرمانی جهان ۲۰۰۶

صربستان

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۲–۳   یوگسلاوی قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۳–۲   صربستان جام جهانی ۲۰۱۱
۳   ایران ۰–۳   صربستان انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۴   ایران ۲–۳   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۵   ایران ۳–۲   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۶   ایران ۳–۱   صربستان قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۷   ایران ۱–۳   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۶
۸   ایران ۳–۲   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۶
۹   ایران ۱–۳   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۰   ایران ۲–۳   صربستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۱   ایران ۳–۱   صربستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹

روسیه

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   روسیه جام جهانی ۲۰۱۱
۲   ایران ۰–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۳
۳   ایران ۱–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۳
۴   ایران ۰–۳   روسیه جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۵   ایران ۲–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۰–۳   روسیه قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۷   ایران ۳–۱   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۸   ایران ۳–۰   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۹   ایران ۳–۰   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۰   ایران ۱–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۰–۳   روسیه جام جهانی ۲۰۱۵
۱۲   ایران ۰–۳   روسیه بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۳   ایران ۰–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۴   ایران ۱–۳   روسیه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۵   ایران ۳–۰   روسیه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۶   ایران ۰–۳   روسیه انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
۱۷   ایران ۱–۳   روسیه جام جهانی ۲۰۱۹

فرانسه

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   فرانسه قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۰–۳   فرانسه انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۳   ایران ۱–۳   فرانسه قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۴   ایران ۲–۳   فرانسه قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۵   ایران ۰–۳   فرانسه انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۶   ایران ۳–۲   فرانسه جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۷   ایران ۱–۳   فرانسه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۸   ایران ۰–۳   فرانسه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹

فنلاند

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   فنلاند قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۳–۲   فنلاند قهرمانی جهان ۲۰۱۸

لهستان