تاریخچه نتایج تیم ملی والیبال ایران

این نوشتار دربارهٔ نتایج تیم ملی والیبال مردان ایران در تقابل‌های رو در رو با حریفان خود در رقابت‌های رسمی مختلف می‌باشد. رقابت‌های رسمی به مسابقاتی اطلاق می‌شود که تحت نظر فدراسیون بین‌المللی والیبال در سطح جهانی یا کنفدراسیون والیبال آسیا در سطح آسیایی برگزار شده‌اند بنابراین نتایج دیدارهای تدارکاتی و تورنمنت‌های دوستانه به علت غیررسمی بودن لحاظ نمی‌گردند. در اینجا نتایج ایران در برابر رقبا به تفکیک کنفدراسیون‌های منطقه‌ای گردآوری شده‌است.

تاریخچهویرایش

تیم ملی والیبال ایران ایران تاکنون در رقابت‌های جهانی شامل بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، جام جهانی، جام قهرمانان بزرگ جهان و لیگ ملت‌ها (لیگ جهانی سابق) و رقابت‌های آسیایی شامل قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی و کاپ آسیا حضور داشته‌است و در این رقابت‌ها به مصاف رقبای مختلفی از ۵ کنفدراسیون والیبال قاره‌ای رفته‌است. در ذیل نتایج ایران در برابر حریفان به تفکیک قاره‌ها درج شده‌اند.

آسیاویرایش

تیم ملی ایران تاکنون با رقبای زیادی از قاره آسیا رو به رو شده‌است. با این وجود رقبای اصلی ایران در این قاره تیم‌های استرالیا، چین، ژاپن و کره‌جنوبی هستند لذا در این بخش تنها به نتایج ایران در برابر این چهار تیم اشاره شده‌است (از نتایج ایران در برابر سایر تیم‌های آسیایی اطلاعات جامع و کافی در اختیار نیست).

استرالیا[۱]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۱–۳   استرالیا قهرمانی آسیا ۱۹۸۷
۲   ایران ۰–۳   استرالیا قهرمانی آسیا ۱۹۸۹
۳   ایران ۰–۳   استرالیا قهرمانی آسیا ۱۹۹۳
۴   ایران ۰–۳   استرالیا قهرمانی آسیا ۱۹۹۳
۵   ایران ۰–۳   استرالیا انتخابی قهرمانی جهان ۱۹۹۴
۶   ایران ۳–۰   استرالیا قهرمانی آسیا ۱۹۹۵
۷   ایران ۳–۲   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۰۳
۸   ایران ۰–۳   استرالیا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۹   ایران ۳–۰   استرالیا انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۱۰   ایران ۳–۱   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۰۵
۱۱   ایران ۲–۳   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۰۷
۱۲   ایران ۰–۳   استرالیا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۱۳   ایران ۱–۳   استرالیا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۱۴   ایران ۳–۱   استرالیا کاپ آسیا ۲۰۱۴
۱۵   ایران ۳–۱   استرالیا قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۱۶   ایران ۳–۱   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۱۵
۱۷   ایران ۰–۳   استرالیا جام جهانی ۲۰۱۵
۱۸   ایران ۳–۰   استرالیا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۹   ایران ۳–۱   استرالیا کاپ آسیا ۲۰۱۶
۲۰   ایران ۳–۱   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۱۷
۲۱   ایران ۳–۲   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۱۷
۲۲   ایران ۳–۰   استرالیا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۲۳   ایران ۳–۱   استرالیا کاپ آسیا ۲۰۱۸
۲۴   ایران ۳–۰   استرالیا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۲۵   ایران ۱–۳   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۱۹
۲۶   ایران ۳–۰   استرالیا قهرمانی آسیا ۲۰۱۹
۲۷   ایران ۳–۱   استرالیا جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۱۶ برد /   استرالیا:۱۱ برد
چین[۲]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۲–۳   چین بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶
۲   ایران ۰–۳   چین بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰
۳   ایران ۱–۳   چین بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴
۴   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۱۹۸۷
۵   ایران ۱–۳   چین قهرمانی آسیا ۱۹۸۹
۶   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۱۹۹۱
۷   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۱۹۹۳
۸   ایران ۰–۳   چین انتخابی قهرمانی جهان ۱۹۹۴
۹   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۱۹۹۵
۱۰   ایران ۰–۳   چین انتخابی قهرمانی جهان ۱۹۹۸
۱۱   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۲۰۰۱
۱۲   ایران ۳–۲   چین بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲
۱۳   ایران ۱–۳   چین قهرمانی آسیا ۲۰۰۳
۱۴   ایران ۱–۳   چین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۱۵   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۲۰۰۷
۱۶   ایران ۳–۲   چین کاپ آسیا ۲۰۰۸
۱۷   ایران ۳–۲   چین قهرمانی آسیا ۲۰۰۹
۱۸   ایران ۳–۲   چین کاپ آسیا ۲۰۱۰
۱۹   ایران ۳–۰   چین کاپ آسیا ۲۰۱۰
۲۰   ایران ۳–۰   چین بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰
۲۱   ایران ۱–۳   چین انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۲
۲۲   ایران ۱–۳   چین انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۲
۲۳   ایران ۳–۱   چین قهرمانی آسیا ۲۰۱۱
۲۴   ایران ۰–۳   چین جام جهانی ۲۰۱۱
۲۵   ایران ۳–۲   چین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۲۶   ایران ۳–۲   چین کاپ آسیا ۲۰۱۲
۲۷   ایران ۱–۳   چین کاپ آسیا ۲۰۱۲
۲۸   ایران ۳–۰   چین کاپ آسیا ۲۰۱۴
۲۹   ایران ۳–۰   چین بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
۳۰   ایران ۳–۲   چین قهرمانی آسیا ۲۰۱۵
۳۱   ایران ۳–۲   چین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۳۲   ایران ۳–۱   چین کاپ آسیا ۲۰۱۶
۳۳   ایران ۰–۳   چین قهرمانی آسیا ۲۰۱۷
۳۴   ایران ۳–۱   چین قهرمانی آسیا ۲۰۱۷
۳۵   ایران ۳–۰   چین انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۳۶   ایران ۳–۰   چین لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۳۷   ایران ۳–۰   چین بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸
۳۸   ایران ۳–۰   چین لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۳۹   ایران ۳–۰   چین قهرمانی آسیا ۲۰۱۹
۴۰   ایران ۳–۰   چین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
۴۱   ایران ۳–۰   چین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
  ایران:۲۲ برد /   چین:۱۹ برد
ژاپن[۳]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸
۲   ایران ۰–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶
۳   ایران ۰–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶
۴   ایران ۰–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰
۵   ایران ۰–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴
۶   ایران ۰–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۱۹۹۳
۷   ایران ۰–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۱۹۹۵
۸   ایران ۰–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۱۹۹۷
۹   ایران ۱–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۱۹۹۹
۱۰   ایران ۲–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۰۱
۱۱   ایران ۳–۰   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۰۳
۱۲   ایران ۳–۲   ژاپن انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۱۳   ایران ۳–۲   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۰۵
۱۴   ایران ۲–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶
۱۵   ایران ۰–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۰۷
۱۶   ایران ۱–۳   ژاپن انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۱۷   ایران ۳–۱   ژاپن کاپ آسیا ۲۰۰۸
۱۸   ایران ۱–۳   ژاپن انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۱۹   ایران ۱–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۰۹
۲۰   ایران ۲–۳   ژاپن جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۰۹
۲۱   ایران ۳–۰   ژاپن کاپ آسیا ۲۰۱۰
۲۲   ایران ۳–۱   ژاپن قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۲۳   ایران ۱–۳   ژاپن بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰
۲۴   ایران ۳–۰   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۱۱
۲۵   ایران ۳–۱   ژاپن جام جهانی ۲۰۱۱
۲۶   ایران ۳–۰   ژاپن انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۲۷   ایران ۳–۰   ژاپن انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳
۲۸   ایران ۳–۰   ژاپن انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳
۲۹   ایران ۳–۰   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۱۳
۳۰   ایران ۳–۰   ژاپن جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۳۱   ایران ۳–۰   ژاپن کاپ آسیا ۲۰۱۴
۳۲   ایران ۳–۱   ژاپن بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
۳۳   ایران ۱–۳   ژاپن قهرمانی آسیا ۲۰۱۵
۳۴   ایران ۳–۲   ژاپن جام جهانی ۲۰۱۵
۳۵   ایران ۳–۱   ژاپن انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۳۶   ایران ۳–۰   ژاپن کاپ آسیا ۲۰۱۶
۳۷   ایران ۳–۲   ژاپن کاپ آسیا ۲۰۱۶
۳۸   ایران ۳–۱   ژاپن جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۳۹   ایران ۱–۳   ژاپن لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۴۰   ایران ۳–۰   ژاپن لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۴۱   ایران ۱–۳   ژاپن جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۲۱ برد /   ژاپن:۲۰ برد
کره‌جنوبی[۴]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   کره جنوبی انتخابی بازی‌های المپیک ۱۹۶۴
۲   ایران ۱–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶
۳   ایران ۰–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۱۹۷۰
۴   ایران ۰–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴
۵   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۱۹۷۹
۶   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۱۹۸۹
۷   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۱۹۹۱
۸   ایران ۰–۳   کره جنوبی جام جهانی ۱۹۹۱
۹   ایران ۰–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴
۱۰   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۱۹۹۵
۱۱   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۱۹۹۷
۱۲   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۱۹۹۹
۱۳   ایران ۰–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲
۱۴   ایران ۰–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲
۱۵   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۰۳
۱۶   ایران ۳–۰   کره جنوبی انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۱۷   ایران ۱–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۰۵
۱۸   ایران ۱–۳   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶
۱۹   ایران ۰–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۰۷
۲۰   ایران ۱–۳   کره جنوبی انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۲۱   ایران ۱–۳   کره جنوبی کاپ آسیا ۲۰۰۸
۲۲   ایران ۳–۲   کره جنوبی کاپ آسیا ۲۰۰۸
۲۳   ایران ۳–۲   کره جنوبی انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۲۴   ایران ۳–۲   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۰۹
۲۵   ایران ۳–۱   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۱۱
۲۶   ایران ۳–۰   کره جنوبی انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۲۷   ایران ۳–۱   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۱۳
۲۸   ایران ۳–۰   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۱۳
۲۹   ایران ۳–۱   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
۳۰   ایران ۱–۳   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۱۵
۳۱   ایران ۳–۰   کره جنوبی کاپ آسیا ۲۰۱۶
۳۲   ایران ۳–۰   کره جنوبی انتخابی قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۳۳   ایران ۳–۱   کره جنوبی لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۳۴   ایران ۳–۰   کره جنوبی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸
۳۵   ایران ۳–۱   کره جنوبی قهرمانی آسیا ۲۰۱۹
۳۶   ایران ۳–۲   کره جنوبی انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
  ایران:۱۵ برد /   کره جنوبی:۲۱ برد

آفریقاویرایش

ایران تاکنون با ۶ کشور آفریقایی رو در رو شده‌است با این توضیح که به جز سال ۲۰۰۵ در دیگر ادوار بازی‌های همبستگی اسلامی تیم ب یا جوانان به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور یافته‌اند اما به هر حال این نتایج نیز در تاریخ رویارویی تیم‌ها به ثبت رسیده‌است.

الجزایر
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   الجزایر جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۳–۰   الجزایر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۰۵
۳   ایران ۳–۰   الجزایر انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۴   ایران ۲–۳   الجزایر انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۵   ایران ۳–۱   الجزایر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷
  ایران:۳ برد /   الجزایر:۲ برد
تونس
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   تونس قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۱–۳   تونس جام جهانی ۱۹۹۱
۳   ایران ۳–۱   تونس جام جهانی ۲۰۱۵
۴   ایران ۳–۰   تونس جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۳ برد /   تونس:۱ برد
کامرون
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   کامرون بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۳
  ایران:۱ برد /   کامرون:بدون برد
گینه
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۲   گینه قهرمانی جهان ۱۹۷۰
  ایران:۱ برد /   گینه:بدون برد
مصر[۵]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۲   مصر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۰۵
۲   ایران ۰–۳   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۰
۳   ایران ۰–۳   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۰
۴   ایران ۳–۲   مصر جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۰۹
۵   ایران ۰–۳   مصر قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۶   ایران ۳–۰   مصر جام جهانی ۲۰۱۱
۷   ایران ۳–۰   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳
۸   ایران ۳–۰   مصر انتخابی لیگ جهانی ۲۰۱۳
۹   ایران ۳–۱   مصر بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۳
۱۰   ایران ۳–۰   مصر جام جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۳–۰   مصر بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۲   ایران ۱–۳   مصر جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۸ برد /   مصر:۴ برد
مراکش
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   مراکش بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷
  ایران:۱ برد /   مراکش:بدون برد

آمریکای جنوبیویرایش

ایران تاکنون با ۴ کشور این منطقه مسابقات رسمی برگزار کرده‌است که نتایج آن به این ترتیب است:

آرژانتین[۶]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   آرژانتین قهرمانی جهان ۱۹۹۸
۲   ایران ۱–۳   آرژانتین انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۳   ایران ۳–۲   آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۳–۰   آرژانتین قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۵   ایران ۱–۳   آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۵
۶   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ جهانی ۲۰۱۶
۷   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ جهانی ۲۰۱۶
۸   ایران ۰–۳   آرژانتین بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۹   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۰   ایران ۳–۲   آرژانتین لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۱   ایران ۳–۱   آرژانتین لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۲   ایران ۳–۲   آرژانتین جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۸ برد /   آرژانتین:۴ برد
برزیل[۷]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   برزیل جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۱–۳   برزیل جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۰۹
۳   ایران ۰–۳   برزیل جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۱–۳   برزیل جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۵   ایران ۲–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۳–۰   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۷   ایران ۳–۲   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۸   ایران ۲–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۹   ایران ۳–۱   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۴
۱۰   ایران ۰–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۱   ایران ۱–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۲   ایران ۱–۳   برزیل لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۳   ایران ۰–۳   برزیل جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۱۴   ایران ۲–۳   برزیل لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۵   ایران ۲–۳   برزیل لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۶   ایران ۲–۳   برزیل لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۷   ایران ۱–۳   برزیل جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۳ برد /   برزیل:۱۴ برد

شیلی

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۲   شیلی جام جهانی ۱۹۹۱
  ایران:۱ برد /   شیلی:بدون برد

ونزوئلا

# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   ونزوئلا قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۱–۳   ونزوئلا قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۳–۰   ونزوئلا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۴   ایران ۳–۰   ونزوئلا جام جهانی ۲۰۱۵
۵   ایران ۳–۲   ونزوئلا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
  ایران:۴ برد /   ونزوئلا:۱ برد

آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیبویرایش

ایران تاکنون با ۵ کشور این منطقه مسابقات رسمی برگزار کرده‌است که نتایج آن به این ترتیب است:

آمریکا[۸]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۲–۳   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۳–۲   ایالات متحده آمریکا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۵   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۳–۲   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۷   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۸   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۹   ایران ۳–۰   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۰   ایران ۳–۰   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا جام جهانی ۲۰۱۵
۱۲   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۳   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۴   ایران ۳–۲   ایالات متحده آمریکا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۱۵   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۶   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۱۷   ایران ۰–۳   ایالات متحده آمریکا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۸   ایران ۱–۳   ایالات متحده آمریکا جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۵ برد /   ایالات متحده آمریکا:۱۳ برد
پورتوریکو
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   پورتوریکو انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۲   ایران ۳–۰   پورتوریکو قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۳   ایران ۳–۰   پورتوریکو قهرمانی جهان ۲۰۱۸
  ایران:۳ برد /   پورتوریکو:بدون برد
کانادا[۹]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   کانادا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۲   ایران ۰–۳   کانادا جام جهانی ۲۰۱۵
۳   ایران ۳–۲   کانادا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۴   ایران ۱–۳   کانادا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۵   ایران ۲–۳   کانادا قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۶   ایران ۳–۰   کانادا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۷   ایران ۳–۱   کانادا جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۳ برد /   کانادا:۴ برد
کوبا
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   کوبا جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۰–۳   کوبا قهرمانی جهان ۱۹۹۸
۳   ایران ۱–۳   کوبا جام قهرمانان بزرگ ۲۰۰۹
۴   ایران ۰–۳   کوبا جام جهانی ۲۰۱۱
۵   ایران ۳–۲   کوبا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۶   ایران ۳–۱   کوبا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۷   ایران ۳–۰   کوبا بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۸   ایران ۳–۱   کوبا قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۹   ایران ۳–۲   کوبا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
  ایران:۵ برد /   کوبا:۴ برد
مکزیک
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۱–۳   مکزیک جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۳–۰   مکزیک انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
  ایران:۱ برد /   مکزیک:۱ برد

اروپاویرایش

آذربایجان
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۰   جمهوری آذربایجان بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۰۵
۲   ایران ۳–۰   جمهوری آذربایجان بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷
  ایران:۲ برد /   جمهوری آذربایجان:بدون برد
آلمان[۱۰]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   آلمان جام جهانی ۱۹۹۱
۲   ایران ۳–۰   آلمان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۳   ایران ۰–۳   آلمان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۴   ایران ۰–۳   آلمان قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۵   ایران ۳–۲   آلمان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۶   ایران ۳–۰   آلمان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
  ایران:۳ برد /   آلمان:۳ برد
اسرائیل
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   اسرائیل قهرمانی جهان ۱۹۷۰
  ایران:بدون برد /   اسرائیل:۱ برد
ایتالیا[۱۱]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   ایتالیا قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۱–۳   ایتالیا قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۰–۳   ایتالیا انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸
۴   ایران ۲–۳   ایتالیا قهرمانی جهان ۲۰۱۰
۵   ایران ۱–۳   ایتالیا جام جهانی ۲۰۱۱
۶   ایران ۳–۱   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۷   ایران ۲–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۸   ایران ۳–۲   ایتالیا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۹   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۰   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۱   ایران ۳–۰   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۲   ایران ۳–۱   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۳   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۳
۱۴   ایران ۳–۱   ایتالیا قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۱۵   ایران ۰–۳   ایتالیا جام جهانی ۲۰۱۵
۱۶   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۶
۱۷   ایران ۰–۳   ایتالیا بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۸   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۹   ایران ۳–۲   ایتالیا جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۲۰   ایران ۰–۳   ایتالیا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۲۱   ایران ۳–۱   ایتالیا لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۲۲   ایران ۲–۳   ایتالیا جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۷ برد /   ایتالیا:۱۵ برد
بلژیک
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   بلژیک قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۳–۱   بلژیک قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۳   ایران ۳–۲   بلژیک لیگ جهانی ۲۰۱۷
  ایران:۲ برد /   بلژیک:۱ برد
بلغارستان[۱۲]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   بلغارستان قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۰–۳   بلغارستان قهرمانی جهان ۲۰۰۶
۳   ایران ۳–۱   بلغارستان لیگ جهانی ۲۰۱۶
۴   ایران ۳–۱   بلغارستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۵   ایران ۳–۱   بلغارستان قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۶   ایران ۰–۳   بلغارستان قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۷   ایران ۳–۰   بلغارستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
  ایران:۴ برد /   بلغارستان:۳ برد
پرتغال
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   پرتغال لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
  ایران:۱ برد /   پرتغال:بدون برد
ترکیه
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   ترکیه بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۳
۲   ایران ۳–۲   ترکیه بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷
  ایران:۲ برد /   ترکیه:بدون برد
جمهوری چک
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   جمهوری چک قهرمانی جهان ۲۰۰۶
  ایران:بدون برد /   جمهوری چک:۱ برد
روسیه[۱۳]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   روسیه جام جهانی ۲۰۱۱
۲   ایران ۰–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۳
۳   ایران ۱–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۳
۴   ایران ۰–۳   روسیه جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۳
۵   ایران ۲–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۰–۳   روسیه قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۷   ایران ۳–۱   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۸   ایران ۳–۰   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۹   ایران ۳–۰   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۰   ایران ۱–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۰–۳   روسیه جام جهانی ۲۰۱۵
۱۲   ایران ۰–۳   روسیه بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۳   ایران ۰–۳   روسیه لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۴   ایران ۱–۳   روسیه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۵   ایران ۳–۰   روسیه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۱۶   ایران ۰–۳   روسیه انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰
۱۷   ایران ۱–۳   روسیه جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۴ برد /   روسیه:۱۳ برد
صربستان[۱۴]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۲–۳   یوگسلاوی قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۳–۲   صربستان جام جهانی ۲۰۱۱
۳   ایران ۰–۳   صربستان انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۲
۴   ایران ۲–۳   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۵   ایران ۳–۲   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۳
۶   ایران ۳–۱   صربستان قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۷   ایران ۱–۳   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۶
۸   ایران ۳–۲   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۶
۹   ایران ۱–۳   صربستان لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۰   ایران ۲–۳   صربستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۱   ایران ۳–۱   صربستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
  ایران:۵ برد /   صربستان:۶ برد
فرانسه[۱۵]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   فرانسه قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۰–۳   فرانسه انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۰۴
۳   ایران ۱–۳   فرانسه قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۴   ایران ۲–۳   فرانسه قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۵   ایران ۰–۳   فرانسه انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۶   ایران ۳–۲   فرانسه جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۱۷
۷   ایران ۱–۳   فرانسه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۸   ایران ۰–۳   فرانسه لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
  ایران:۱ برد /   فرانسه:۷ برد
فنلاند
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۳–۱   فنلاند قهرمانی جهان ۱۹۷۰
۲   ایران ۳–۲   فنلاند قهرمانی جهان ۲۰۱۸
  ایران:۲ برد /   فنلاند:بدون برد
لهستان[۱۶]
# تیم نتیجه بازی تیم عنوان مسابقات
۱   ایران ۰–۳   لهستان قهرمانی جهان ۱۹۹۸
۲   ایران ۱–۳   لهستان جام قهرمانان بزرگ جهان ۲۰۰۹
۳   ایران ۳–۲   لهستان جام جهانی ۲۰۱۱
۴   ایران ۳–۱   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۴
۵   ایران ۳–۰   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۴
۶   ایران ۱–۳   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۴
۷   ایران ۰–۳   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۴
۸   ایران ۲–۳   لهستان قهرمانی جهان ۲۰۱۴
۹   ایران ۱–۳   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۰   ایران ۲–۳   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۱   ایران ۳–۲   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۲   ایران ۱–۳   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۵
۱۳   ایران ۲–۳   لهستان جام جهانی ۲۰۱۵
۱۴   ایران ۳–۱   لهستان انتخابی بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۵   ایران ۲–۳   لهستان بازی‌های المپیک ۲۰۱۶
۱۶   ایران ۳–۱   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۷   ایران ۰–۳   لهستان لیگ جهانی ۲۰۱۷
۱۸   ایران ۳–۰   لهستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۸
۱۹   ایران ۰–۳   لهستان قهرمانی جهان ۲۰۱۸
۲۰   ایران ۳–۲   لهستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۲۱   ایران ۱–۳   لهستان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹
۲۲   ایران ۰–۳   لهستان جام جهانی ۲۰۱۹
  ایران:۸ برد /   لهستان:۱۴ برد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش