تانگ

بنیادگذار سلسله شانگ

چِنگ تانگ(به زبان چینی:商湯)(زاده۱۶۱۷-درگذشته ۱۵۸۸ پیش از میلاد) بنیادگذار و پادشاه دودمان شانگ در چین بود. نام اصلی او زی‌لو(Zi Lü 子履) بود و پس از مرگ به نام تانگ شناخته شد.

تانگ
تانگ
سلطنت1675–1646 پیش از میلاد
درگذشته1646 پیش از میلاد
نام کامل
نام خانوادگی: Zi (子)
نام : Lü (履)
نام جایگزین: Tai Yi (太乙)
نام معبد
تای زو (太祖)

تانگ با براندازی امپراتور جیه واپسین فرمانروای دودمان شیا بر سر کار آمد. او پیش از پادشاهی هفده سال بر قبیله خویش فرمان می‌راند و در این زمان خردمندان را بر سر کارهای مهم گمارد و بخش‌های قدرتش را فراهم ساخت. آنگاه که فرود دودمان شیا را دید با آنان به جنگ پرداخت و پس از یازده جنگ سرزمینهای بسیاری را به چنگ آورد و دولتهای چندی را نیز فرمانبر خود ساخت. پس از اینکه دولت شیا با شورش درونی روبرو شد سرانجام در ۱۶۰۰ (پیش از میلاد) تانگ به پیروزی پایانی رسید و جیه را نیز تا پایان زندگیش از کشور تبعید کرد.

بسیاری از چینیان به تانگ به دیده احترام می‌نگرند. او باج و خراج را کاهش داد و از نرخ خدمت سربازی اجباری کاست. او نفوذش را در راستای رود زرد گسترد و بسیاری از سرزمینهای دوردست را خراجگزار خود نمود. او همچنین آنیانگ را پایتخت تازه خود نمود. امپراطوری گرکپو که بعد از امپراطوری تانگ به وسیلهٔ نیماها تأسیس شد و ۱۵۹۸ سال پا بر جا ماند. از نظر مورخین قدرتمندترین امپراطوری در طول تاریخ چین است به طوری که هیچ حکومتی قدرت مقابله با ان را نداشت. این امپراطوری امپراطوری‌های بویو و گوگوریو و هان و چین را برای مدت ۷۵۹ سال تحت سلطهٔ خود قرار داد.