تاو¹ مار یک ستاره است که در صورت فلکی مار قرار دارد.

تاو¹ مار
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار (صورت فلکی)
بعد ۱۵h ۲۵m ۴۷.۳۹۶۷s
میل ‏۴۰.۹۳۰″۲۵′‎+۱۵°
قدر ظاهری (ع) ۵.۱۳ to ۵.۲۰
مشخصات
نوع طیف M1III
شاخص رنگ U−B +1.95
شاخص رنگ B−V +1.66
شاخص رنگ R−I +1.04
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۱۹.۸ ± ۰.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۱۴.۰۲ mas/yr
میل: −۷.۵۱ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۳.۵۵ mas
قدر مطلق (MV)−۲.۱
جزئیات
شعاع۵۴ R
نام‌گذاری‌های دیگر
τ1 Ser, Tau1 Serpentis, Tau1 Ser, 9 Serpentis, 9 Ser, BD+15 2858, FK5 570, GC 20740, HD 137471, HIP 75530, HR 5739, PPM 131392, SAO 101545.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش