تاو دوشیزه

تاو دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.

تاو دوشیزه
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی دوشیزه (صورت فلکی)
بُعد ۱۴h ۰۱m ۳۸.۸s
میل +۱° ۳۲' ۴۰"
قدر ظاهری (V) +۴.۲۳
قدر مطلق (V)+۴.۲۳
فاصله۲۱۸ ± ۱۳ ly
(۶۷ ± ۴ pc)
رده طیفیA3V
نام‌گذاری‌های دیگر
93 Virginis, HR 5264, HD 122408, BD+02 2761, FK5 516, HIP 68520, SAO 120238, GC 18945, ADS 9085, CCDM 14016+0133

منابعویرایش