تاو مار باریک

تاو مار باریک یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

تاو مار باریک
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بُعد ۹h ۲۹m ۸.۹s
میل -۲° ۴۶' ۸"
قدر ظاهری (V) +۴.۵۹
قدر مطلق (V)+۴.۵۹
فاصله۵۶ ly
(۱۷.۱۸ pc)
رده طیفیF6V
نام‌گذاری‌های دیگر
Ukdah, 31 Hydrae HR 3759,
HD 81997, SAO 136895,
HIP 46509, CCDM J09291-0246A

منابعویرایش